Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Informační tabulky

 

Informační tabulky

 

 

Tlakové lahve a technické plyny

Parkování a doprava

Vstupy do budovy, objektu, areálu

Označení skladů a technických prostor

Označení zboží, materiálu, výrobků

Označení míst a nádob na odpad

Označení obalů chemických látek

Označení potrubí

Označení místností

Nápisy v hotelu a restauraci

První pomoc

Ostatní informace a nápisy

 

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471


tabulky pro Tlakové lahve a technické plyny

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

ks

Provedení:  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník, rozměr:

Informace o uložení tlakových lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     vyznačení prostoru určeného pro tlakové lahve, např. manipulační plochy, klece apod.

 

 

Informace o uložení plných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se plné lahve vyskytují

 

 

Informace o uložení prázdných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se prázdné lahve vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s kyslíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s kyslíkem vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s acetylenem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s acetylenem vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví

s propan-butanem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s propan-butanem vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s dusíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s dusíkem vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s vodíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s vodíkem vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s argonem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s argonem vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s oxidem uhličitým.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s CO2 vyskytují

 

 

Informace o uložení tlakových lahví s inertními plyny.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s inertními plyny vyskytují

 

 

Označení svářecí soupravy.

 

Na viditelném místě u svařovací soupravy.

Příklady použití tabulky:

-     na vozíku svařovací soupravy

-     v místech, kde se svařovací souprava vyskytuje

 

 

Označení stanoviště svářecí soupravy.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místě, které je určeno pro uložení svařovací soupravy po ukončení pracovní činnosti

 

 

Informace o maximálním počtu uložených lahví s možností doplnit přesný počet.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v prostoru uložení.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o výskytu kyslíku nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s příslušným plynem vyskytují

-     v místech, kde je uložena bezpečnostní dokumentace nebo jiné doklady

Informace o výskytu acetylenu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu dusíku nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu argonu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu oxidu uhličitého nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu CO2 nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu směsi plynů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Informace o výskytu vzduchu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

 


Parkování a doprava

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Vyznačení zákazu parkování a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování před vjezdem a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u vjezdu.

Příklady použití tabulky:

-     před vjezdem do areálu firmy nebo na soukromý pozemek apod.

-     před vjezdem do garáže, na parkoviště apod.

Vyznačení zákazu parkování před vjezdem a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u vjezdu.

Příklady použití tabulky:

-     před vjezdem do areálu firmy nebo na soukromý pozemek apod.

-     před vjezdem do garáže, na parkoviště apod.

Vyznačení zákazu parkování.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu společnosti, nemocnice, obchodního centra apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro vedení společnosti.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu společnosti, nemocnice, obchodního centra apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zaměstnance.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu společnosti, nemocnice, obchodního centra apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zákazníky.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu společnosti, obchodního centra apod.

Příkaz k zastavení vozidla.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v příslušném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu společnosti z důvodu stanovení vnitřních pravidel provozu

-     u vrátnice z důvodu kontroly vozidla, nákladu, dokladů apod.

Vyznačení zákazu vjezdu vozidel poháněným LPG.

 

Při vjezdu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde je z hlediska bezpečnostních předpisů zakázán vjezd vozidel s LPG, např. podzemní garáže

Upozornění na místo s nedostatečnou průjezdnou výškou a zákaz vjezdu vozidlům s větší než uvedenou výškou, s možností uvedení libovolné maximální vzdálenosti

 

Nad nebo vedle průjezdu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech s nedostatečnou průjezdnou výškou, např. průjezdy pod budovou, technologickým vedením, potrubním mostem apod.

 

Varianty tabulky:

-     max. výška vozidla

-     max. šířka vozidla

Vyznačení maximální povolené rychlosti, s možností uvedení libovolné rychlosti.

 

Při vjezdu do daného prostoru nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě na vozidle.

Příklady použití tabulky:

-     při vjezdu do areálu, skladu, na parkoviště apod.

-     na dopravních a manipulačních prostředních, přívěsných vozících apod.

Označení dopravního prostředku určeného pro přepravu dětí.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě na dopravním prostředku.

Příklady použití tabulky:

-     školní autobusy, autobusy využívané při školních akcích apod.

Reflexní označení motorových vozidel přepravujících odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích.

 

Vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose, resp. u jízdních souprav na zadní straně přípojného vozidla. 

Použití podle vyhlášky č. 374/2008 Sb.

-     platí pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů

-     nevztahuje s na vozidla M1 a N1


Tabulky pro Vstupy do budovy, objektu, areálu

 

Značka -tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití tabulky:

-     hotely, školy, administrativní budovy, provozní budovy, skladovací haly, parkoviště apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     hotely, provozní budovy, sklady, prodejny, banky, parkoviště apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     hotely, provozní budovy, sklady, prodejny, banky, parkoviště apod.

Upozornění na zákaz průchodu.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného průchodu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu

Upozornění na zákaz vstupu.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Upozornění na podmíněný vstup – jen v doprovodu zodpovědné osoby.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Upozornění na jakýkoliv zákaz.

Možnost volby vlastního textu, dle potřeby

Informace o tom, že se vstupující osoby mají hlásit u vedoucího provozu

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     u vstupu do budovy, objektu nebo areálu

Označení vstupu určeného pouze pro pěší.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     u vstupu do areálu, do haly apod.

Upozornění na zákaz vstupu na soukromý pozemek.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     označení soukromého pozemku vlastníkem nemovitosti

Upozornění na zákaz vstupu na staveniště.

 

Na všech přístupech na staveniště.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

Upozornění na zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplňkové značení, např. na pracovišti, kde hrozí zvýšené riziko úrazu, požáru, výbuchu …

 

Podle zákona č. 379/2005 Sb. se osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, zakazuje vstupovat do:

-    všech veřejných prostor, kde by mohly způsobit škodu nebo vzbudit veřejné pohoršení,

-    veškerých prostředků veřejné dopravy,

-    veřejně přístupných prostor souvisejících s veřejnou dopravou,

-    přístřešků zastávek a nástupišť veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy,

-    prostor, kde probíhají sportovní akce

Informace o provozní době s možností doplnění identifikačních údajů firmy a jména zodpovědného vedoucího pracovníka.

 

Při vstupu do objektu.

Příklady použití tabulky:

-     restaurace

-     obchody, prodejny

-     služby, např. kadeřnictví, čistírna, opravny apod.

  

Upozornění na automaticky otevírající se dveře a nebezpečí úrazu při jejich uzavření.

 

Na dveře, nejlépe v místě průchodu, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Při vstupu do prostoru nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     přístupová rampa vedle schodiště

-     technické zařízení pro přesun imobilních osob, např. plošina u schodiště apod.

 

 


tabulky Označení skladů a technických prostor

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení skladu technických plynů.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavých kapalin.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavin.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu materiálu.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu náhradních dílů.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu nářadí.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu palet.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení rozvodny elektrické energie.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu do rozvodny.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek v rozvodně elektrické energie

Označení prostoru určeného pro uložení vázacích prostředků.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v daném prostoru.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek v prostoru pro vázací prostředky

Označení maximální nosnosti podlahy a maximální nosnosti jednoho břemene.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech

-     v manipulačních prostorech

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u každého regálu.

Možnost doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupci

 

 

 

Tabulky k Označení zboží, materiálu, výrobků

 

Tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení místa pro uložení náhradních dílů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     v místech uložení, např. ve skladu, v regálu, na pracovišti apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

 

Barevné varianty:

-     zelená

-     modrá

Označení místa pro uložení hotových výrobků nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení místa pro uložení reklamovaného zboží, materiálu či výrobků nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Označení místa pro uložení zboží, materiálu či výrobků určených k expedici nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

 

 

 

Označení míst a nádob na odpad

 

Tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení nádoby nebo místa pro uložení bio odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     v místech určených pro uložení příslušného druhu tříděného nebo netříděného odpadu, např. v pytlích

-     označení příslušné sběrné nádoby, např. koš, kontejner apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

Označení nádoby nebo místa pro uložení papíru nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení recyklovatelných plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení skla nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení smíšeného odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.


Bezpečnostní Samolepky k Označení obalů chemických látek

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

E: výbušný,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    pevné, kapalné, pastovité nebo gelovité látky a přípravky, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, přičemž rychle uvolňují plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovaných zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují

O: oxidující,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými

F+: extrémně hořlavý,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku

F: vysoce hořlavý,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie

-    pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění

-    kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí

-    látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

T+: vysoce toxický,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví

T: toxický,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví

Xn: zdraví škodlivý,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví

C: žíravý,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi

Xi: dráždivý,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky

N: nebezpečný pro životní prostředí,

klasifikace látky nebo přípravku podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Definice podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění:

-    látky nebo přípravky, které při vstupu do životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí

 

 

Bezolovnatý automobilový benzín, klasifikace látky podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Sdružená značka obsahující potřebné informace:

-     název látky

-     třída nebezpečnosti

-     výstražné symboly

-     klasifikaci látky podle nebezpečných vlastností

Motorová nafta, klasifikace látky podle nebezpečných vlastností.

 

Označení na obalu, např. kontejner, přepravní nádoba, láhev, plechovka apod., provádí výrobce nebo dovozce, který nebezpečnou látku uvádí na trh.

Sdružená značka obsahující potřebné informace:

-     název látky

-     třída nebezpečnosti

-     výstražný symbol

-     klasifikaci látky podle nebezpečných vlastností

 


Bezpečnostní Označení potrubí

 

Označování potrubí podle provozní tekutiny ve smyslu ČSN 13 0072:

 

Podle provozní tekutiny se potrubí označuje barevně:

-    barevným nátěrem po celé délce potrubí; nebo

-    barevnými pruhy nebo pásy.

 

Pruhy a pásy se označuje potrubí následovně:

-    ve vzdálenosti 150 až 500 mm od strojního zařízení, potrubních křižovatek potrubních mostů, armatur a před a za překážkami nebo stěnami, kterými potrubí prochází,

-    na rovném potrubí se označuje potrubí na nezbytně nutných místech nebo pravidelně ve vzdálenostech 5 až 10 m.

 

Barevné označení potrubí se doplňuje nápisy, štítky a bezpečnostními tabulkami, které uvádějí:

-    název provozní tekutiny, např. napájecí voda,

-    označení kombinací písmen a čísel, např. NaOH 30 %,

-    chemické vzorce provozní tekutiny, např. H2O,

-    další potřebné údaje.

 

Doporučuje se vyznačit směr proudění provozní tekutiny šipkou.

 

Značka – tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení potrubí pro vodu, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

zelená: voda

Varianty značení:

-    voda

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro páru, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

šedá: vodní pára

Varianty značení:

-    pára

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro vzduch, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

modrá: vzduch

Varianty značení:

-    vzduch

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro plyny, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

žlutá: hořlavé a nehořlavé plyny

Varianty značení:

-    plyn

-    zemní plyn

-    kyslík

-    acetylen

-    CO2

-    dusík

-    směs hořlavých plynů

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro kyseliny a zásady, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

fialová: kyseliny, zásady

Varianty značení:

-    kyselina

-    možnost vlastního textu

Označení potrubí pro tekutiny, včetně směru proudění provozní tekutiny.

 

Barva pruhu a štítku:

hnědá: hořlavé a nehořlavé tekutiny

Varianty značení:

-    benzín

-    nafta

-    hořlavá tekutina

-    nehořlavá tekutina

-    možnost vlastního textu

 

 


Tabulky k Označení místností

 

Tabulka  - samolepka

Použití – umístění značky

Poznámka

Nápis: obchodní oddělení

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

 

Nápis: vedoucí

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: mistři

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: office

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: archiv

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí požáru

Nápis: sklad

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: dílna

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: garáž

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: kotelna

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: sklep

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: strojovna

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: suroviny

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: vrátnice

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: kuchyně

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: laboratoř

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: prádelna

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: šatna úklid

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace tabulky:

-     používej ochranné rukavice

Nápis: místnost pro kuřáky

 

Při vstupu do prostoru vyhrazeného pro kouření.

 

Označení: WC

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu

 

Označení: WC – ženy, příp. také s přebalovacím pultem

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – muži

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – s bezbariérovým přístupem

 

Na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:


Tabulky s Nápisy v hotelu a restauraci

 

Nápis tabulky-samolepky

Symbol

Poznámka

 

Značení na dveře nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě při vstupu

 

Barevné varianty:

-     červená

-     modrá

-     zelená

-     průhledná bílá

-     průhledná modrá

 

Možnost kombinace se směrovou šipkou pro navigaci v prostoru

 

 

 

 

 

 

  

 

 


Tabulky První pomoc

 

Tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. závodní lékař, vedoucí provozu, bezpečnostní technik apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Informace a pokyny pro poskytování první pomoci při úrazu elektřinou s názornými obrázky.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovišti s elektrickými stroji, přístroji, spotřebiči

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

-    vedle lékárničky

Karta první pomoci, informace a pokyny pro poskytování první pomoci s názornými obrázky.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    vhodná součást každé autolékárničky

-    ideální do každé lékárničky na pracovišti

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

 

Varianty tabulky:

-    česky

-    slovensky

 


tabulky pro Ostatní informace a nápisy

 

Tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba, rádio

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

Upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů nezletilým osobám.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v daném prostoru.

Použití podle zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění:

-    na místech prodeje alkoholických nápojů, např. restaurace, prodejny zboží apod.

-    velikost písma musí být nejméně 5 cm

Upozornění na zákaz prodeje tabákových výrobků nezletilým osobám.

 

Umístění tabulky: Na viditelném místě v daném prostoru.

Použití podle zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění:

-    na místech prodeje tabákových výrobků, např. trafiky, restaurace, prodejny zboží apod.

-    velikost písma musí být nejméně 5 cm

Upozornění na nebezpečí úrazu s možností popisu rizikových faktorů a pokyny pro bezpečnou práci, pobyt nebo pohyb v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde je potřeba popsat příčiny možného úrazu a stanovit bezpečnostní opatření

Upozornění na nepředvídatelné nebezpečí úrazu a pokyny pro bezpečnou práci, pobyt nebo pohyb v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění výstražné bezpečnostní tabulky

-     samostatně – k upozornění na riziko, kde nelze použít výstražnou tabulku

Upozornění na probíhající opravu a údržbu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění výstražné bezpečnostní tabulky

-     samostatně – k upozornění na riziko, kde nelze použít výstražnou tabulku

Upozornění na vyskytující se schod nebo nerovnost na komunikaci.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění výstražné bezpečnostní tabulky

-     samostatně – k upozornění na riziko

Upozornění na jakékoliv riziko nebo pokyny pro bezpečnou práci, pobyt nebo pohyb.

Možnost volby vlastního textu, dle potřeby

Nápis: prosím, udržujte na zařízení pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     toalety, nejlépe na dveřích v kabince

Nápis: udržuj pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: za úklid zodpovídá, s možností doplnění jména

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: zavírejte dveře

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích nebo Umístění tabulky: Na viditelném místě u dveří

Nápis: mimo provoz

Doplňující informace tabulky:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: prostor vyhrazený pro kouření, smoking area.

 

Nápis: prostor vyhrazený pro nekuřáky.

 

 

Následující strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471