Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Požární tabulky

 

Informativní požární tabulky slouží k označení věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a směru k jejich umístění.

 

Podle nařízení vlády č. 11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů a podle ČSN ISO 3864-1, musí mít značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí. Bílý piktogram zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. d) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 

 

Požární bezpečnostní tabulky musí být umístěny na vhodných místech a musí být dobře viditelné a snadno rozpoznatelné.

 
Povinnost označení hasicích přístrojů je dále upřesněna v § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci). Vyhláška stanoví, že hasicí přístroje musí být umístěny tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné, ovšem pokud je to, např. z provozních důvodů, nezbytné, je možno hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů musí použít příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. Z toho vyplývá, že hasicí přístroje instalované na snadno viditelných a přístupných místech není nutno označovat, nicméně umístění požární značky doporučujeme ve všech případech.
 
Příklad:
Mnohdy se setkáváme s umístěním hasicích přístrojů v uzamykatelné plechové skříni, např. v průmyslových objektech, na chodbách nemocnic, úřadů, obchodních domů apod. Důvodem je zejména ochrana hasicího přístroje před odcizením. Dalším příkladem může být umístění hasicího přístroje za obložením stěny, např. v historických objektech, zámcích apod. Toto „ukrytí“ se provádí zejména proto, aby nebyl narušen historický ráz zmíněných prostor. Požární tabulku se symbolem hasicího přístroje, příp. také doplňkovou textovou tabulku „Hasicí přístroj“, umístíme na viditelném místě na požární skříň, resp. na obložení stěny. Tím zajistíme, že každá osoba, která se v daném prostoru pohybuje, je informována o tom, kde se hasicí přístroj nachází.

 

Způsob rozmístění požárních tabulek, včetně důležitých informací a příkladů jejich umístění naleznete v následujících přehledných kapitolách:

 

Věcné prostředky požární ochrany

Požárně bezpečnostní zařízení


Věcné prostředky požární ochrany

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Tabulka k označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. ve velkorozměrové hale, za dřevěným obložením v muzeu, v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

 

Tabulka k označení místa, kde se nachází požární nářadí nebo příslušenství.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti požárního nářadí nebo příslušenství.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

 

Tabulka k označení místa,

kde se nachází požární hadice.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hadice uložena.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Tabulka k označení místa,

kde se nachází žebřík určený k protipožárnímu zásahu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární žebřík uložen.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Požární žebřík

Tabulka k označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je určeno k ohlášení požáru.

 

Při vstupu do ohlašovny požárů nebo na viditelném místě v prostoru ohlašovny.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Ohlašovna požáru

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

 
 

Požárně bezpečnostní zařízení

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Hydrant

Tabulka k označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Požární suchovod

Tabulka k označení místa,

kde se nachází požární suchovod.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární suchovod instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Požární suchovod

Označení tlačítkového požárního hlásiče.

 

Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Kouřová klapka

Označení kouřové klapky.

 

Na viditelném místě, kde je kouřová klapka instalována.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Kouřová klapka

Označení ovládání k zařízení požárního větrání.

 

Na viditelném místě, kde je ovládání požárního větrání instalováno.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou nebo šipkou

 

Požární výtah

Označení výtahu, který umožňuje jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru nebo který slouží

pro požární zásah.

 

Na viditelném místě vedle výtahového ovladače v daném podlaží, kde se předpokládá přístup zásahových jednotek HZS k požárnímu výtahu.

Příklady použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako požární, musí být označen

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou tabulkou, značkou

 

Požární výtah

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skříňce s rozbitným sklem.

 

Na viditelném místě u příslušného klíče.

Doplňková značka

Požární ventilátor

Označení požárního ventilátoru.
 
Na viditelném místě u požárního ventilátoru.

Doplňková značka

PO klapka

Označení požární klapky, s možností uvedení čísla.
 
Na viditelném místě u protipožární klapky.

Doplňková značka

PO ventil

Označení požárního ventilu, s možností uvedení čísla.
 
Na viditelném místě u protipožárního ventilu.

Doplňková značka

V případě požáru vyhákni

Označení způsobu ovládání požárního zařízení.
 
Na viditelném místě u požárního zařízení.

Doplňková značka

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471