Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Stroje a zařízení

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a nebezpečí úrazu v nebezpečném pracovním prostoru jeřábu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používají jeřáby, např. výrobní nebo skladovací haly

-     v místech, která tvoří pracovní, manipulační prostor jeřábu, tzn. prostor pohybu jeřábu

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu“

Upozornění na prostor, kde hrozí pád nebo nebezpečný pohyb zavěšeného předmětu a nebezpečí úrazu v manipulačním prostoru.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používají zdvihací zařízení se zavěšeným břemenem, např. skladovací haly

-     v místech, která tvoří manipulační prostor, tzn. prostor pohybu zavěšeného břemene

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Pozor – pracovní prostor jeřábu“

Upozornění na prostor s provozem hydraulického nakladače a nebezpečí úrazu při střetu s nakladačem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používá hydraulický nakladač

-     v místech s neočekávaným provozem hydraulického nakladače

-     v nepřehledných místech s provozem hydraulického nakladače

Upozornění na prostor s provozem jeřábů s elektromagnety a vakuovým zařízením  a nebezpečí úrazu v nebezpečném pracovním prostoru jeřábu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používají jeřáby s elektromagnety a vakuovým zařízením

-     vhodné použití v kombinaci s tabulkou „Nebezpečí úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného předmětu“

Vyznačení maximální nosnosti jeřábu.

 

Na viditelném místě u příslušného jeřábu.

Možnost změny číselného údaje dle konkrétního jeřábu.

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám pod zavěšené břemeno.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu pádem nebo pohybem zavěšeného břemene

-    např. manipulační prostor jeřábu nebo jiného zdvihacího zařízení se zavěšeným břemenem

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde v důsledku působení vnějších vlivů hrozí riziko poškození zdraví nebo ohrožení života osob s kardiostimulátorem

Upozornění na výskyt silného magnetického pole při provozu jeřábů a zákaz vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-     v místech, kde se používají jeřáby s elektromagnety

Příkaz k použití ochranné přilby během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    při obsluze zdvihacích zařízení, kde hrozí úraz hlavy způsobený zavěšeným břemenem nebo částí zařízení, např. obsluha mostových jeřábů, otočných konzol apod.

-    při práci v prostoru zavěšeného břemene, kde hrozí úraz hlavy způsobený zavěšeným břemenem nebo částí zařízení, např. manipulační práce v prostoru jeřábové dráhy

Příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde se osoby pohybují v prostoru zavěšeného břemene a hrozí úraz hlavy způsobený zavěšeným břemenem nebo částí zařízení, např. výrobní hala s mostovým jeřábem, jehož dráha zaujímá celý prostor haly

Příkaz k použití výstroje pro ochranu proti pádu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu při pádu s výšky nebo do hloubky.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí riziko pádu s výšky, do hloubky, např. v kabinách výškových jeřábů, ve výškových kabinách stohovacích a zakládacích zařízení ve skladištích

Příkaz k vypnutí vypínače v kabině jeřábu před vstupem do daného prostoru.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí úraz elektrickým proudem

-    v místech, kde hrozí poškození jeřábu nebo jiného zařízení či majetku

-    v místech, kde hrozí samovolné nebo nechtěné spuštění jeřábu

Příkaz k vypnutí hlavní troleje před výstupem na jeřáb.

 

Na viditelném místě u vstupu na jeřáb.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    samovolné nebo nechtěné spuštění jeřábu

Upozornění na prostor s provozem jeřábu a příkaz k použití ochranné přilby nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika vzniku úrazu hlavy.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-    skladovací hala nebo pracoviště s provozem jeřábů

Označení hlavního vypínače jeřábu.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače jeřábu nebo na trase k němu.

Příklady použití:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač jeřábu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače jeřábu, např. mostový, sloupový jeřáb apod.

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači jeřábu, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471