Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky pro Školy

 

Tabulka - samolepka

Použití – umístění značky

Poznámka

Nápis: archiv

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí požáru

Nápis: sklad

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: dílna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: kotelna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: sklep

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: strojovna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: vrátnice

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: kuchyně

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: laboratoř

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     používej ochranné rukavice

Označení: WC

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

 

Označení: WC – ženy

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – muži

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – s bezbariérovým přístupem

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Nápis: prosím, udržujte na zařízení pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     toalety, nejlépe na dveřích v kabince

Nápis: udržuj pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: za úklid zodpovídá, s možností doplnění jména

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: zavírejte dveře

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích nebo na viditelném místě u dveří

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití tabulky:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Příklady použití tabulky:

-    v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby

-    v průchodech na únikové cestě, které nejsou osazeny dveřmi

-    vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

Označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na únikové cestě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby.

 

Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

 

Označení směru cesty k únikovému žebříku.

 

Na únikové cestě, kde existuje náhradní úniková možnost po žebříku.

Únikový žebřík:

-    považuje se za náhradní únikovou možnost, která umožňuje únik osob mimořádným způsobem

-    nepovažuje se za únikovou cestu a nezapočítává se do počtu ani kapacity únikových cest

-    vždy směřuje na volné prostranství

 

Směry cesty – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení dveří, které jsou únikovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou nouzovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.

Doplňková značka

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

 

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Podlahové označení směru úniku a evakuace osob.

 

Na podlaze únikové cesty, nejlépe uprostřed únikového pruhu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde nelze únikové značky připevnit na stěny, např. šatny, prostory mezi regály apod.

Doplňkové podlahové značení.

 

Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

Označení místa určeného pro výplach očí.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde je možno provést výplach očí, např. v laboratoři, v dílně

-    konkrétní zařízení určené pro výplach očí

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři, v kuchyni apod.

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s více hlavními vypínači

Označení hlavního jističe.

 

Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad

-    u ovladače, který má funkci hlavního jističe

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Hlavní uzávěr páry

Označení hlavního uzávěru páry.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry

Hlavní uzávěr topení

Označení hlavního uzávěru topení.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení místa,

kde se nachází požární hadice.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hadice uložena.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení místa,

kde se nachází žebřík určený k protipožárnímu zásahu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární žebřík uložen.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární žebřík

Označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je určeno k ohlášení požáru.

 

Při vstupu do ohlašovny požárů nebo na viditelném místě v prostoru ohlašovny.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Ohlašovna požáru

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Požární suchovod

Označení místa,

kde se nachází požární suchovod.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární suchovod instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární suchovod

Označení tlačítkového požárního hlásiče.

 

Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

 

 

 

Označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skříňce s rozbitným sklem.

 

Na viditelném místě u příslušného klíče.

Doplňková značka

V případě požáru vyhákni

Označení způsobu ovládání požárního zařízení.
 
Na viditelném místě u požárního zařízení.

Doplňková značka

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

Upozornění na nebezpečí vzniku požáru.

 

Při vstupu do daného prostoru, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovištích, kde se manipuluje s hořlavými kapalinami a hořlavým nebo snadno zápalným materiálem, např. v laboratoři, dílně apod.

-    ve skladech hořlavých látek, chemikálií, plastů, hořlavých kapalin, papíru, knih apod.

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin I. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

I. třída nebezpečnosti:

do 21 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

II. třída nebezpečnosti:

nad 21 °C do 55 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin III. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

III. třída nebezpečnosti:

nad 55 °C do 100 °C

Upozornění na výskyt hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Zařazení podle teploty vzplanutí (viz bezpečnostní list)

 

IV. třída nebezpečnosti:

nad 100 °C do 250 °C

Upozornění na výskyt oxidujících látek.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    sklady tlakových lahví s kyslíkem nebo jinými oxidovadly

-    v místech, kde se oxidující látky vyskytují nebo se s nimi manipuluje, např. v laboratoři, dílně apod.

Upozornění na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečí vzniku požáru, zákaz kouření a vstupu s plamenem a zákaz vstupu nepovolaných osob.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     archív, stolárna, stáčírna lihu apod.

Upozornění na nebezpečí úrazu, zakopnutí nebo upadnutí na schodu (schodech).

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na chodbě či na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.

-     v místech, kde jsou schody skryté, málo viditelné nebo nebezpečně umístěné

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na kluzkém povrchu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se kluzký povrch nedá předpokládat, např. při náhlé změně počasí, po provedené změně kvality povrchu apod.

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí šířkou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí úzkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí šířkou, např. ve sklepě

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí nízkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí výškou, např. ve sklepě

Upozornění na dveře s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Na viditelném místě na dveřích nebo při vstupu do daného prostoru s těmito dveřmi.

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích s nedostatečnou průchozí výškou, např. ve sklepích

-     v místech, kde jsou instalovány nízké dveře

Upozornění na nebezpečí popálení, kde hrozí kontakt s ohněm nebo horkými povrchy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se vyskytuje horký povrch, např. parní nebo horkovodní potrubí

-     v místech, kde se pracuje s horkým materiálem nebo předměty

-     v místech, kde se manipuluje s ohněm

Upozornění na nebezpečí poleptání, kde hrozí kontakt s žíravinami.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     sklady nebezpečných žíravých látek, které mohou způsobit poleptání

-     v místech, kde se nebezpečné látky vyrábí nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, pojistková skříň apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu, technické zázemí, strojovna apod.

-    sklad hořlavých kapalin

-    sklad technických plynů

-    kotelna a uhelna

-    provozní zázemí

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce, pobytu nebo pohybu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech s manipulací s hořlavými kapalinami, tlakovými lahvemi a hořlavým materiálem (papír, dřevo, plasty), např. laboratoře, dílny apod.

-    ve skladech hořlavých látek, chemikálií, plastů, hořlavých kapalin, tlakových lahví, papíru, knih, dřeva apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kolem.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z důvodu bezpečnosti nebo znečištění prostoru

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do plynové kotelny z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do prostoru kotelny.

Varianta tabulky pro plynovou kotelnu

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    vnější a vnitřní prostory všech typů škol a školských zařízení

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, a to v celém objektu, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného objektu.

Příklady použití tabulky:

-    vnější a vnitřní prostory všech typů škol a školských zařízení

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, a to v celém areálu, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného areálu.

Příklady použití tabulky:

-    areál školy, tzn. včetně hřiště, zahrady, ubytovny apod.

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    vnější a vnitřní prostory všech typů škol a školských zařízení

Příkaz k použití ochranných brýlí nebo obličejového štítu během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika poranění obličeje, očí nebo poškození zraku.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění očí nebo obličeje způsobené mechanickými částicemi nebo úlomky, např. při broušení, rozbrušování, v dílně apod.

-    v místech, kde hrozí poranění očí nebo obličeje způsobené chemickými látkami, např. laboratoře, v prostoru manipulace s kyselinami, zásadami, dezinfekčními látkami, žíravými čistícími prostředky apod.

Příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí poranění rukou způsobené chemickými látkami a biologickými činiteli, např. při práci v laboratořích  

Příkaz či povolení k provádění obsluhy stroje nebo zařízení jen pověřenými pracovníky.

 

Na viditelném místě u stroje nebo zařízení.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, jejichž provoz představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví obsluhujícího pracovníka nebo osob v dosahu

-    např. stroje ve školní dílně, zařízení laboratoře apod.

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u strojů a zařízení, kde toto vypnutí nařizují bezpečnostní, požární nebo školní předpisy

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření elektrickou energií

-    např. dílna, cvičná kuchyňka, laboratoř apod.

Informace o maximálním počtu uložených lahví s možností doplnit přesný počet.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v prostoru uložení.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují, např. v dílně, laboratoři apod.

Informace o uložení plných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se plné lahve vyskytují

Informace o uložení prázdných lahví.

 

Na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se prázdné lahve vyskytují

Informace o uložení tlakových lahví s kyslíkem.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s kyslíkem vyskytují

 

Varianty tabulky:

-     dle druhu plynu

Informace o výskytu dusíku nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech tlakových lahví

-     v místech, kde se tlakové lahve s příslušným plynem vyskytují

-     v místech, kde je uložena bezpečnostní dokumentace nebo jiné doklady

Informace o výskytu vzduchu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení nebo podle potřeby.

 

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití tabulky:

-     školy, administrativní budovy, provozní budovy, parkoviště apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     školy, administrativní budovy, provozní budovy, parkoviště apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     před vjezdem do areálu školy, k zásobování školní kuchyně apod.

Vyznačení zákazu parkování před vjezdem a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě u vjezdu.

Příklady použití tabulky:

-     před vjezdem do areálu školy, k zásobování školní kuchyně apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     na parkovišti u školy

Označení dopravního prostředku určeného pro přepravu dětí.

 

Na viditelném místě na dopravním prostředku.

Příklady použití tabulky:

-     školní autobusy, autobusy využívané při školních akcích apod.

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

Upozornění na podmíněný vstup – jen v doprovodu zodpovědné osoby.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

  

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     přístupová rampa vedle schodiště

-     technické zařízení pro přesun imobilních osob, např. plošina u schodiště apod.

Označení skladu technických plynů.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavých kapalin.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu hořlavin.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu materiálu.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení skladu nářadí.

 

Na viditelném místě při vstupu do skladu.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek ve skladu

Označení rozvodny elektrické energie.

 

Na viditelném místě při vstupu do rozvodny.

Možnost doplnění jména osoby zodpovědné za bezpečnost a pořádek v rozvodně elektrické energie

Označení maximální nosnosti podlahy a maximální nosnosti jednoho břemene.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech

-     v manipulačních prostorech

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Na viditelném místě u každého regálu.

Možnost doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupci

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba, rádio

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. školní lékař, ředitel školy, vedoucí kuchyně, bezpečnostní technik apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Informace a pokyny pro poskytování první pomoci při úrazu elektřinou s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovišti s elektrickými stroji, přístroji, spotřebiči

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

-    vedle lékárničky

Označení nádoby nebo místa pro uložení bio odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

Příklady použití tabulky:

-     v místech určených pro uložení příslušného druhu tříděného nebo netříděného odpadu, např. v pytlích

-     označení příslušné sběrné nádoby, např. koš, kontejner apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení papíru nebo popisová tabulka k různým účelům.

Označení nádoby nebo místa pro uložení plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

Označení nádoby nebo místa pro uložení recyklovatelných plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

Označení nádoby nebo místa pro uložení skla nebo popisová tabulka k různým účelům.

Označení nádoby nebo místa pro uložení smíšeného odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471