Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Značení pro Restaurace

 

Značka – tabulka - samolepka

Použití – umístění značky

Poznámka

Informace o provozní době s možností doplnění identifikačních údajů firmy a jména zodpovědného vedoucího pracovníka.

 

Při vstupu do objektu.

Příklady použití tabulky:

-     restaurace

Značení na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

 

Barevné varianty:

-     červená

-     modrá

-     zelená

-     průhledná bílá

-     průhledná modrá

 

Možnost kombinace se směrovou šipkou pro navigaci v prostoru

 

 

 

 

 

 

  

Upozornění na zákaz prodeje alkoholických nápojů nezletilým osobám.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Použití podle zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění:

-    na místech prodeje alkoholických nápojů, např. restaurace, prodejny zboží apod.

-    velikost písma musí být nejméně 5 cm

Upozornění na zákaz prodeje tabákových výrobků nezletilým osobám.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Použití podle zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění:

-    na místech prodeje tabákových výrobků, např. trafiky, restaurace, prodejny zboží apod.

-    velikost písma musí být nejméně 5 cm

Zákaz kouření ve veřejných prostorách, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    restaurace, které nemají prostory vyhrazené pro kuřáky

Označení prostoru vyhrazeného pro kouření, podle zákona č. 379/2005 Sb., s platností do 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    restaurace, tzn. její část

Označení prostoru vyhrazeného pro nekuřáky.

 

Na viditelném místě při vstupu do daného prostoru.

Toto označení zákon č. 379/2005 Sb. nevyžaduje, neboť stanoví prostory, kde se kouřit zakazuje a prostory vyhrazené pro kouření. Nicméně v některých případech je vhodné analogicky označit také prostory vyhrazené pro nekuřáky.

 

Příklady použití tabulky:

-    restaurace, tzn. její část

Označení nekuřáckého zařízení, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že ve všech prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno

Označení prostor v zařízení s vyhrazenými prostory, ve kterých je kouření zakázáno, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že v některých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno

Označení zařízení s vyhrazenými prostory, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl, ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření zakázáno a ve kterých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení kuřáckého zařízení, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010.

 

Na viditelném místě při vstupu do zařízení společného stravování.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že ve všech prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení prostor v zařízení s vyhrazenými prostory, ve kterých je kouření povoleno, podle zákona č. 379/2005 Sb., ve znění zákona č. 305/2009 Sb., s platností od 1. 7. 2010

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     zařízení společného stravování provozované na základě hostinské činnostiHotwordStyle=BookDefault; , např. restaurace, jehož provozovatel rozhodl o tom, že v některých stavebně oddělených prostorách přístupných zákazníkům je kouření povoleno

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití tabulky:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Označení dveří, které jsou únikovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou nouzovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.

Doplňková značka

 

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Doplňkové podlahové značení.

 

Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v hotelích, penzionech apod.

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kuchyni

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů

Označení hlavního jističe.

 

Na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. sklad

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skříňce s rozbitným sklem.

 

Na viditelném místě u příslušného klíče.

Doplňková značka

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

Upozornění na nebezpečí úrazu, zakopnutí nebo upadnutí na schodu (schodech).

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na chodbě či na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.

-     v místech, kde jsou schody skryté, málo viditelné nebo nebezpečně umístěné

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu do prohlubně nebo jámy.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě v blízkosti prohlubně, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, ve kterých se výskyt prohlubně nedá předpokládat, např. shozy sudů do sklepa

Upozornění na nebezpečí uklouznutí.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se riziko uklouznutí nedá předpokládat, např. při náhlé změně počasí

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí šířkou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí úzkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí šířkou, např. ve sklepě

Upozornění na místo s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde nelze provést odpovídající bezpečnostní značení, např. výstražnou barvou nebo šrafovanou páskou

-     v místech, kde je žádoucí, kromě bezpečnostního značení, upozornit na nebezpečí nízkého průřezu také tabulkou

-     na špatně osvětlených místech s nedostatečnou průchozí výškou, např. ve sklepě

Upozornění na dveře s nedostatečnou průchozí výškou a nebezpečí úrazu.

 

Na viditelném místě na dveřích nebo při vstupu do daného prostoru s těmito dveřmi.

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích s nedostatečnou průchozí výškou, např. ve sklepích

-     v místech, kde jsou instalovány nízké dveře

Upozornění na výskyt tlakových lahví.
 
Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo v místě uložení či manipulace na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se tlakové lahve vyskytují, např. lahve pro chlazení nápojů

Informace o uložení tlakových lahví s oxidem uhličitým.

 

Při vstupu do prostoru a na viditelném místě v prostoru uložení nebo manipulace.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se tlakové lahve s CO2 vyskytují, např. pro chlazení nápojů

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k zajištění lahví proti pádu k vyloučení nebo snížení rizika úrazu při pádu tlakových lahví s plynem.

 

Na viditelném místě na pracovišti.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    pracoviště, kde se ukládají tlakové lahve na plyn nebo se s nimi jinak manipuluje

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, pojistková skříň apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kolem.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z důvodu bezpečnosti nebo znečištění prostor, např. restaurace, chodby apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám v lyžařské obuvi.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z důvodu bezpečnosti nebo znečištění prostor, např. restaurace, chodby apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám v plavkách.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z mravních důvodů, např. letní restaurace apod.

Vyznačení zákazu vstupu osobám se psem.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    z hygienických důvodů, např. restaurace a jiné prostory, kde je nutné zachovat hygienu

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    ve skladech hořlavých látek, plastů, čistících prostředků, vybavení restaurace apod.

Vyznačení zákazu dotýkat se příslušného nebezpečného místa, povrchu, materiálu nebo části stroje z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v blízkosti nebezpečného místa, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle nutnosti zákazu.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo poškození zdraví způsobené dotykem s nebezpečným místem, povrchem, materiálem, částí stroje, např. popálení, pořezání, apod.

-     např. horké potrubí, ostré předměty apod.

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu na kolečkových bruslích

Význam zákazového symbolu musí být jasný a nezaměnitelný.

 

 

Používají v případech, kde není vhodné nebo nutné umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např. na vstupních dveřích do restaurace

 

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu s kolem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se psem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se zbraní

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se zmrzlinou

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u zařízení, kde toto vypnutí nařizují bezpečnostní, požární nebo firemní předpisy

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření elektrickou energií

Příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený mechanickým poškozením, tzn. bodnutí, pořezání apod., např. při vykošťování, krájení a porcování masa

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený žárem a nízkými teplotami, např. při manipulaci s horkými nebo podchlazenými předměty apod.  

Upozornění na nebezpečí úrazu a příkaz k použití ochranných rukavic během pracovní činnosti, k vyloučení nebo snížení rizika úrazu nebo poranění rukou.

 

Na viditelném místě na pracovišti, v okolí stroje nebo zařízení nebo při vstupu do daného prostoru.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    práce s ostrými, horkými, podchlazenými předměty, např. při vykošťování masa, u sporáku apod.

Nápis: vedoucí

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: sklad

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: sklep

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: suroviny

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: kuchyně

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: šatna úklid

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     používej ochranné rukavice

Nápis: udržuj pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: zavírejte dveře

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích nebo na viditelném místě u dveří

Označení: WC

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

 

Označení: WC – ženy, příp. také s přebalovacím pultem

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – muži

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – s bezbariérovým přístupem

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Nápis: prosím, udržujte na zařízení pořádek a čistotu

Příklady použití tabulky:

-     toalety, nejlépe na dveřích v kabince

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zákazníky.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     parkoviště u restaurace

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     parkoviště u restaurace

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     před vjezdem k zásobování apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     parkoviště u restaurace

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití tabulky:

-     parkoviště u restaurace

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

  

Upozornění na automaticky otevírající se dveře a nebezpečí úrazu při jejich uzavření.

 

Na dveře, nejlépe v místě průchodu, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     přístupová rampa vedle schodiště

-     technické zařízení pro přesun imobilních osob, např. plošina u schodiště apod.

Označení maximální nosnosti podlahy a maximální nosnosti jednoho břemene.

 

Na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     ve skladech

Označení regálu evidenčním číslem a nosností.

 

Na viditelném místě u každého regálu.

Možnost doplnění evidenčního čísla regálu, nosnosti jedné buňky a počtu buněk ve sloupci

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. lednice, konvice, vařič, mikrovlnná trouba apod.

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

 

 

 

 

 

Označení nádoby nebo místa pro uložení bio odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     v místech určených pro uložení příslušného druhu tříděného nebo netříděného odpadu, např. v pytlích

-     označení příslušné sběrné nádoby, např. koš, kontejner apod.

-     v místech, kde je uložena příslušná dokumentace nebo jiné doklady, např. skříň, police apod.

Označení nádoby nebo místa pro uložení papíru nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení recyklovatelných plastů nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení skla nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

Označení nádoby nebo místa pro uložení smíšeného odpadu nebo popisová tabulka k různým účelům.

 

V prostoru uložení, na příslušné sběrné nádobě nebo podle potřeby.

 

 

 

 

 

 

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. vedoucí prodejny, hlavní dodavatelé apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Informace a pokyny pro poskytování první pomoci při úrazu elektřinou s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    v kuchyni

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

-    vedle lékárničky

Karta první pomoci, informace a pokyny pro poskytování první pomoci s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    vhodná součást každé autolékárničky

-    ideální do každé lékárničky na pracovišti

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

 

Varianty tabulky:

-    česky

-    slovensky

 

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471