Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky pro První pomoc a zdravotnictví

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

Označení místa, kde jsou uložena zdravotnická nosítka.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo v místě uložení.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází zdravotnická nosítka, např. kancelář vedoucího

-    konkrétní místo, kde jsou nosítka uložena, např. skříň

Označení místa, kde se nachází bezpečnostní sprcha.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě

Příklady použití tabulky:

-    v místech určených pro dekontaminaci

Označení místa určeného pro výplach očí.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde je možno provést výplach očí

-    konkrétní zařízení určené pro výplach očí

Označení místa, kde se nachází defibrilátor.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází defibrilátor

-    konkrétní místo, kde je defibrilátor uložen, např. skříň

Označení pohotovostního telefonu pro přivolání zdravotnické nebo jiné pomoci.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo u telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází pohotovostní telefon

-    konkrétní telefon, který je určen pro přivolání pomoci

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v obchodech, úřadech, hotelích apod.

Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby.

 

Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     čtyřstranné použití

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     čtyřstranné použití

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     přístupová rampa vedle schodiště

-     technické zařízení pro přesun imobilních osob, např. plošina u schodiště apod.

Přehled čísel tísňového volání s možností doplnění dalších důležitých telefonních čísel.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-     splnění zákonné povinnosti „zřetelně vyznačit čísla tísňového volání“

-     možnost uvést další důležité kontakty, např. závodní lékař, vedoucí provozu, bezpečnostní technik apod.

  

Označení lékárničky, zdravotnických prostředků, ošetřovny nebo místa k poskytování první pomoci.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    prostor, kde se nachází ošetřovna nebo zdravotník

-    prostor, který je určen pro poskytování první pomoci

-    prostor, kde je umístěna lékárnička nebo zdravotnické prostředky, např. ve skříňce

Informace a pokyny pro poskytování první pomoci při úrazu elektřinou s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    na pracovišti s elektrickými stroji, přístroji, spotřebiči

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

-    vedle lékárničky

Karta první pomoci, informace a pokyny pro poskytování první pomoci s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití tabulky:

-    vhodná součást každé autolékárničky

-    ideální do každé lékárničky na pracovišti

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

 

Varianty tabulky:

-    česky

-    slovensky

Vyznačení zákazu vstupu osobám s kardiostimulátorem.

 

Příklady použití tabulky: při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v důsledku působení vnějších vlivů hrozí riziko poškození zdraví nebo ohrožení života osob s kardiostimulátorem

Označení zdroje vody, která představuje ohrožení nebo poškození zdraví při požití, resp. vyznačení zákazu používání vody k pití.

 

Na viditelném místě v blízkosti zdroje vody.

Příklady použití tabulky:

-     voda užitková, nevhodná k pití, která představuje vysoké bezpečnostní riziko pro organizmus, např. ohrožení patogenními mikroorganizmy, chemickou kontaminací, nečistotami apod.

-     např. užitková voda v prostorách zemědělské výroby, přírodní kontaminované zdroje vody, fontány apod.

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471