Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Hotely

 

Nápis  tabulky -samolepky

Symbol

Poznámka

 

Značení na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

 

Barevné varianty:

-     červená

-     modrá

-     zelená

-     průhledná bílá

-     průhledná modrá

 

Možnost kombinace se směrovou šipkou pro navigaci v prostoru

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení směru úniku a evakuace osob v horizontálním směru.

 

Na únikové cestě – chodbě.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení směru úniku a evakuace osob ve vertikálním směru.

 

Na schodišti, které tvoří únikovou cestu.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně výškové úrovně únikové cesty

-    na jednotlivých schodišťových ramenech a podestách

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo dolů

-     vpravo nahoru

-     vlevo dolů

-     vlevo nahoru

Označení dveří na únikové cestě v přímém směru.

 

Nad dveře únikového východu.

Příklady použití tabulky:

-    nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do volného, venkovního prostoru

Označení průběžného směru úniku a evakuace osob.

 

V prostoru únikové cesty, vedle dveří v únikové cestě nebo nad nimi.

Příklady použití tabulky:

-    v dlouhé chodbě, kde části stěn nebo stropní konstrukce vystupují do prostoru chodby

-    vedle dveří nebo nad dveře, které jsou součástí únikové cesty a vedou do jiného prostoru nebo do další chodby, např. v dlouhé chodbě rozdělené na několik úseků

Označení směru úniku a evakuace pro imobilní osoby.

 

Na únikové cestě s bezbariérovou úpravou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde dochází ke změně směru úniku

-    v místech, kde je několik možností směru úniku a jen některé jsou správné

 

Směry úniku – varianty:

-     vpravo

-     vlevo

Označení dveří, které jsou únikovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou nouzovým východem.

 

Nad dveře nebo na dveře nouzového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které jsou únikovým východem, s nápisem v angličtině.

 

Nad dveře nebo na dveře únikového východu.

Doplňková značka

Označení dveří, které vedou z daného prostoru zejména do volného prostranství, s nápisem v angličtině.

 

Nad dveře nebo na dveře.

Doplňková značka

Označení směru úniku nebo směru k dosažení bezpečí.

 

Vhodné v kombinaci s textovými značkami, např. únikový východ, exit apod. nebo se značkami první pomoci, např. ošetřovna.

Doplňková značka

 

Směry úniku – varianty:

-     oboustranné použití

 

Označení směru otevírání dveřního křídla.

 

Na dveře, nejlépe poblíž kliky, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

Označení evakuačního výtahu, který je součástí únikové cesty.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Příklady použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako evakuační, musí být označen

Doplňkové podlahové značení.

 

Na podlaze nebo v místech, která je potřeba zvýraznit.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, která je potřeba zvýraznit nebo označit, např. okraje schodů apod.

Zřetelné vyznačení všech čísel tísňového volání.

 

Na viditelném místě, nejlépe v blízkosti telefonu.

Příklady použití tabulky:

-    pro zaměstnance, např. v dílně, šatně, kanceláři

-    pro veřejnost a zákazníky, např. v hotelích, penzionech apod.

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěr požární vody

Označení hlavního uzávěru požární vody.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru požární vody nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr požární vody, např. sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru požární vody

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

Hlavní uzávěr páry

Označení hlavního uzávěru páry.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry

Hlavní uzávěr topení

Označení hlavního uzávěru topení.

 

Na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Označení hlavního

vypínače elektrického rozvaděče, který je připojen

na náhradní zdroj.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu.

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. místnost s dieselagregátem

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu nebo jiného majetku

Označení místa, kde se nachází hasicí přístroj nebo přístroje.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti hasicích přístrojů.

Příklady použití tabulky:

-    vždy v případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů, např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách, např. v konferenční místnosti, v požární skříni

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Označení místa, kde se nachází požární nářadí nebo příslušenství.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na stanovišti požárního nářadí nebo příslušenství.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

 

Označení místa,

kde se nachází požární hadice.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hadice uložena.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Označení místa,

kde se nachází žebřík určený k protipožárnímu zásahu.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární žebřík uložen.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární žebřík

Označení místa, kde se nachází pohotovostní telefon a které je určeno k ohlášení požáru.

 

Při vstupu do ohlašovny požárů nebo na viditelném místě v prostoru ohlašovny.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Ohlašovna požáru

Hydrant

Označení místa,

kde se nachází požární hydrant.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární hydrant instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Hydrant

Požární suchovod

Označení místa,

kde se nachází požární suchovod.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě, kde je požární suchovod instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární suchovod

Označení tlačítkového požárního hlásiče.

 

Na viditelném místě, kde je tlačítkový požární hlásič instalován.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Kouřová klapka

Označení kouřové klapky.

 

Na viditelném místě, kde je kouřová klapka instalována.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Kouřová klapka

Označení ovládání k zařízení požárního větrání.

 

Na viditelném místě, kde je ovládání požárního větrání instalováno.

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou nebo šipkou

 

Požární výtah

Označení výtahu, který umožňuje jeho použití s přímým řízením jednotky hasičského záchranného sboru nebo který slouží

pro požární zásah.

 

Na viditelném místě vedle výtahového ovladače v daném podlaží, kde se předpokládá přístup zásahových jednotek HZS k požárnímu výtahu.

Příklady použití tabulky:

-    každý výtah, který je navržen a zkonstruován jako požární, musí být označen

 

Možnost kombinace s doplňkovou textovou značkou

 

Požární výtah

Označení směru k umístění požárního zařízení.

 

Vhodné v kombinaci s příslušnými symboly, příp. také textovými značkami.

Doplňková značka

 

Směry umístění – varianty:

-    čtyřstranné použití

Označení klíče k východu, který je zpravidla umístěn ve skříňce s rozbitným sklem.

 

Na viditelném místě u příslušného klíče.

Doplňková značka

Požární ventilátor

Označení požárního ventilátoru.
 
Na viditelném místě u požárního ventilátoru.

Doplňková značka

PO klapka

Označení požární klapky, s možností uvedení čísla.
 
Na viditelném místě u protipožární klapky.

Doplňková značka

PO ventil

Označení požárního ventilu, s možností uvedení čísla.
 
Na viditelném místě u protipožárního ventilu.

Doplňková značka

V případě požáru vyhákni

Označení způsobu ovládání požárního zařízení.
 
Na viditelném místě u požárního zařízení.

Doplňková značka

Označení požárního uzávěru, s upozorněním na nutnost uzavírat.
 
Na viditelném místě u požárních dveří nebo přímo na těchto dveřích.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     požární dveře, vrata nebo rolety, nejlépe z obou stran

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění:

-     označení zákazů a pokynů ve vztahu k požární ochraně

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná např. na zárubně výtahových dveří apod.

Označení výtahu, který neslouží k evakuaci osob z důvodu bezpečnosti.

 

Na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

Použití podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

-     platí pro stavby navrhované, prováděné a užívané od 1. 7. 2008

 

Příklady použití tabulky:

-     každý výtah, který nesplňuje požadavky na evakuační výtah a jehož použití je v případě požáru nebezpečné, např. z důvodu výpadku el. proudu, požární odolnosti kabiny apod.

-     vzhledem k rozměrům je vhodná např. na zárubně výtahových dveří apod.

Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. hotelová chodba, konferenční salonky v hotelu apod.

Vyznačení zákazu kouření z důvodu bezpečnosti, s textem i v angličtině.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde se předpokládá výskyt cizinců, např. hotely, penziony apod.

Vyznačení zákazu kouření a manipulace s plamenem v prostoru, kde by tato činnost mohla způsobit iniciaci požáru nebo výbuchu.

 

Při vstupu do daného prostoru, skladu nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v příručních skladech hořlavých látek (papír, dřevo, plasty, textil)

-    v technickém zázemí hotelu, např. strojovna vzduchotechniky, místnost s dieselagregátem, dílny údržby apod.

Vyznačení zákazu kouření v celé budově z důvodu bezpečnosti.

 

Při všech vstupech do dané budovy.

Příklady použití tabulky:

-    v budovách, kde je zákaz kouření předepsán z hlediska bezpečnostních nebo požárních rizik

-    např. hotel, penzion apod.

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    např. technické a provozní zázemí hotelu apod.

 

Nepovolanou osobou se rozumí každá osoba, která nebyla:

-    pověřena vstupem do prostoru

-    seznámena s nebezpečím a podmínkami bezpečnosti práce nebo pobytu; nebo

-    vybavena ochrannými pomůckami proti možným rizikům

Vyznačení zákazu vstupu nepovolaným osobám do plynové kotelny z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do prostoru kotelny.

Varianta tabulky pro plynovou kotelnu

Upozornění na nebezpečí úrazu, zakopnutí nebo upadnutí na schodu (schodech).

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na chodbě či na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se schod nedá předpokládat, např. těsně za vstupem do místnosti, na rovné komunikaci jež náhle v jednom místě o jeden schod klesá apod.

-     v místech, kde jsou schody skryté, málo viditelné nebo nebezpečně umístěné

Upozornění na nebezpečí úrazu při pádu na vlhké podlaze.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde byl proveden úklid s použitím vody nebo jiných vlhkých prostředků

Upozornění na napětí o velikosti 230 V a možnosti použití jen pro holící strojek.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Příklady použití tabulky:

-     u zásuvky el. energie s napětím 230 V

-     např. v hotelové koupelně

Upozornění na výskyt elektrického zařízení a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u příslušného elektrického zařízení.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     v místech, kde se nachází elektrické zařízení nebo na krytu tohoto zařízení

-     v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-     např. rozvaděč el. energie, pojistková skříň apod.

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

Příkaz či zdůraznění povinnosti zhasnout světla a vypnout všechny spotřebiče  před ochodem pracovníka z daného prostoru nebo po ukončení pracovní doby.

 

Na viditelném místě u východu z daného prostoru.

Příklady použití tabulky:

-    u zařízení, kde toto vypnutí nařizují bezpečnostní, požární nebo firemní předpisy

-    v místech, kde by ponechání rozsvícených světel a zapnutých spotřebičů bylo neekonomické a klade se důraz na šetření elektrickou energií

Nápis: office

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: sklad

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: dílna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: kotelna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: strojovna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: kuchyně

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Nápis: prádelna

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: šatna úklid

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: čistící prostředky

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     používej ochranné rukavice

Nápis: místnost pro kuřáky

 

Při vstupu do prostoru vyhrazeného pro kouření.

 

Nápis: za úklid zodpovídá, s možností doplnění jména

Příklady použití tabulky:

-     šatny, vstupní haly, sklady, toalety, sprchy apod.

Nápis: zavírejte dveře

Příklady použití tabulky:

-     na dveřích nebo na viditelném místě u dveří

Označení: WC – ženy

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – muži

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC – s bezbariérovým přístupem

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

Varianty značení:

Označení: WC

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu

 

Označení vyhrazeného parkovacího místa.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu hotelu, penzionu apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití tabulky:

-     v areálu hotelu, penzionu apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití tabulky:

-     před vjezdem do areálu hotelu, k zásobování apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     hotely, recepce, společné prostory, sklady, parkoviště apod.

 

 

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití tabulky:

-     hotely, recepce, společné prostory, sklady, parkoviště apod.

Upozornění na podmíněný vstup – pouze pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Příklady použití tabulky:

-     doplnění zákazové bezpečnostní tabulky

-     samostatně ke stanovení zákazu a podmínky vstupu

  

Upozornění na automaticky otevírající se dveře a nebezpečí úrazu při jejich uzavření.

 

Na dveře, nejlépe v místě průchodu, z obou stran.

Tímto označením je možno splnit požadavek nařízení vlády č. 101/2005 Sb.:

„Průhledné nebo prosklené dveře musí být ve výšce 1,1 m až 1,6 m nad podlahou náležitě výrazně označeny.“

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití tabulky:

-     přístupová rampa vedle schodiště

-     technické zařízení pro přesun imobilních osob, např. plošina u schodiště apod.

Informace o povolení elektrického spotřebiče na pracovišti, s možností doplnění názvu spotřebiče a jména osoby odpovědné za bezpečný provoz.

 

Na viditelném místě u spotřebiče.

Příklady použití tabulky:

-    možnost doplnění více spotřebičů najednou, např. v kuchyňce – lednice, konvice, mikrovlnná trouba

-    splnění zákonné povinnosti stanovit odpovědnou osobu za každý spotřebič

-    vhodné pro kontrolu, zda zaměstnanci nepoužívají vlastní, tzn. neschválené spotřebiče

Nápis: prostor vyhrazený pro kouření, smoking area.

 

Nápis: prostor vyhrazený pro nekuřáky.

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471