Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Tabulky pro bezpečnostní značení Hlavní uzávěry A vypínače

 

§         Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 5 odst. 1 písm. b) povinnost pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce. 
 
§         Tato povinnost je dále upřesněna v § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. (vyhláška o požární prevenci), kde je stanoveno, že musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a uzávěry rozvodů ústředního topení.

 

Značka - tabulka

Použití – umístění značky

Poznámka

Označení hlavního uzávěru vody.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru vody nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr vody, např. šatna, sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru vody

Hlavní uzávěr požární vody

Označení hlavního uzávěru požární vody.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru požární vody nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru požární vody, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr požární vody, např. sklad

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru požární vody

Označení hlavního uzávěru plynu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru plynu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr plynu, např. kotelna

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru plynu

 

 

 

 

Hlavní uzávěr páry

Označení hlavního uzávěru páry.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru páry nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru páry, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr páry, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru páry

Hlavní uzávěr topení

Označení hlavního uzávěru topení.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru topení nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu uzávěru topení, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní uzávěr topení, např. výměník

-    u příslušného ventilu nebo ovladače, který má funkci hlavního uzávěru topení

Označení hlavního

vypínače výtahu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači výtahu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač výtahu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače výtahu, např. osobní, nákladní, evakuační, požární, stavební výtah apod.

Označení hlavního vypínače jeřábu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače jeřábu nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači jeřábu, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač jeřábu, např. strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače jeřábu, např. mostový, sloupový jeřáb apod.

Označení hlavního

vypínače elektrického rozvaděče, který je připojen

na náhradní zdroj.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. místnost s dieselagregátem

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu vypínači, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní vypínač, např. dílna, strojovna

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. soustruh, frézka apod.

Označení hlavního vypínače stroje, zařízení nebo systému, s možností doplnění druhu ovládaného zařízení.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, např. v kanceláři, v kuchyni apod.

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního vypínače daného zařízení, např. v rozvodné skříni s hlavními vypínači od několika strojů

Označení hlavního jističe.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního jističe nebo na trase k němu. Označení po celé trase z vestibulu nebo chodby šipkami

Příklady použití tabulky:

-    na trase, která vede k hlavnímu jističi, v kombinaci se směrovou šipkou

-    při vstupu do prostoru, kde se nachází hlavní jistič, např. dílna, sklad

-    u příslušného ovladače, který má funkci hlavního jističe, např. na staveništi, u rozvodných skříní apod.

 

 

 

 

Doplňková značka, označení směru k hlavnímu vypínači nebo uzávěru.

 

Na trase k příslušnému hlavnímu vypínači či uzávěru nebo ve směru jeho umístění.

Příklady použití tabulky:

-    na chodbě, která vede k hlavnímu vypínači nebo uzávěru příslušného zařízení, v kombinaci se značkou hlavního vypínače jeřábu, výtahu nebo hlavního uzávěru vody, plynu apod.

-    směr k příslušnému hlavnímu vypínači nebo uzávěru, např. za rohem, vpravo, vlevo apod.

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Při vstupu do daného prostoru, Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití tabulky:

-    v místech nebo u zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. hlavní vypínače el. proudu

Vyznačení zákazu použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě na pracovišti nebo u zařízení, které se nesmí hasit vodou ani pěnou.

Příklady použití tabulky:

-    vzhledem k rozměrům je vhodná u menších zařízení, kde v případě nutnosti hasit požár pod napětím elektrického proudu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem

-    např. hlavní vypínače el. proudu

Příkaz či zdůraznění povinnosti udržovat vymezený prostor trvale volný a neukládat zde žádný materiál nebo předměty.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě v daném prostoru nebo na pracovišti.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde je zakázáno ukládat jakýkoliv materiál nebo předměty, třeba i na krátký časový úsek, z důvodu zajištění trvale volného přístupu nebo příjezdu

-    např. okolí hlavních uzávěrů, vypínačů nebo ovladačů

-    vhodné v kombinaci s podlahovým značením, tzn. určení vymezeného prostoru

Příkaz k vypnutí stroje, zařízení, systému nebo ovladače v případě nebezpečí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u stroje, zařízení, systému nebo ovladače.

Příklady použití tabulky:

-    v místech, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    v místech, kde v případě havárie hrozí vznik požáru nebo výbuchu

-    např. hlavní uzávěry, vypínače a ovladače

Označení hlavního uzávěru plynu a zákaz kouření a manipulace s plamenem v přesně vymezeném okruhu od hlavního uzávěru plynu.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení hlavního uzávěru plynu s regulátorem a zákaz kouření a manipulace s ohněm v přesně vymezeném okruhu od skříně.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního uzávěru plynu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách skříně s hlavním uzávěrem plynu, ve venkovním i vnitřním prostoru

Označení hlavního vypínače výtahu a příkaz k vypnutí v případě nebezpečí.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u hlavního vypínače výtahu.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí úraz způsobený elektrickým proudem

-    u výtahů, kde v případě havárie hrozí poškození výtahu či jiného majetku

Označení elektrického zařízení s hlavním vypínačem elektrické energie, příkaz k vypnutí v případě nebezpečí a zákaz použití vody, vodního nebo pěnového hasicího přístroje nebo hydrantu jako hasiva v případě nutnosti hasit požár pod napětím.

 

Umístění tabulky: na viditelném místě u elektrického zařízení s hlavním vypínačem.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití tabulky:

-     na dvířkách hlavního rozvaděče elektrické energie, u rozvodných skříní apod.

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471