Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Doprava a parkování

 

Značka

Použití – umístění značky

Poznámka

Upozornění na prostor s provozem motorového vozíku a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používá motorový vozík

-     v místech s neočekávaným provozem vozíku

-     v nepřehledných místech s provozem vozíku

Upozornění na prostor s provozem manipulačních vozíků a nebezpečí úrazu při střetu s vozíkem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používají manipulační, motorové vozíky

-     v místech s neočekávaným provozem vozíků

-     v nepřehledných místech s provozem vozíků

Upozornění na prostor s provozem hydraulického nakladače a nebezpečí úrazu při střetu s nakladačem.

 

Při vstupu do daného prostoru nebo na viditelném místě na pracovišti, možnost vyvěšení pouze na přechodnou dobu

– dle výskytu rizika.

Příklady použití:

-     v místech, kde se používá hydraulický nakladač

-     v místech s neočekávaným provozem hydraulického nakladače

-     v nepřehledných místech s provozem hydraulického nakladače

Vyznačení zákazu provozu manipulačních vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití:

-     v místech, kde se z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vozíky používat, např. pro nerovný nebo neúnosný terén, z důvodů hlučnosti apod.

Vyznačení zákazu vjezdu motorových vozíků.

 

Při vjezdu do daného prostoru, na viditelném místě na pracovišti nebo ve venkovním prostoru.

Příklady použití:

-     v místech, kde z jakýchkoliv bezpečnostních důvodů nesmí vjíždět motorové vozíky, např. z důvodu výfukových plynů, v prostředí s nebezpečím výbuchu (pokud vozík není určen do tohoto prostředí) apod.

Vyznačení zákazu spouštění motorů v uzavřené garáži.

 

Při vjezdu do garáže, na viditelném místě v garáži.

Příklady použití:

-     v místech, kde není zajištěn dostatečný odvod výfukových plynů nebo z jiných bezpečnostních důvodů

Vyznačení zákazu přecházení všem osobám.

 

Na viditelném místě v blízkosti přechodu nebo jiné komunikace.

 

 

 

 

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet se silničním nebo železničním vozidlem, zachycení pohyblivým zařízením nebo materiálem apod.

-    v místech s omezeným rozhledem na pozemní komunikaci se silným provozem dopravních prostředků

-    v místech s omezeným rozhledem na železniční trať s častým provozem kolejových vozidel

-    v místech vjezdu dopravních prostředků všech druhu do uzavřených prostor, např. výrobní nebo skladovací haly

-    v místech, která nejsou určena nebo přizpůsobena k přechodu, např. výrobní linky, válcovací trati, pásové dopravníky, místa s nebezpečím pádu do hloubky apod.

Vyznačení zákazu průchodu vraty všem osobám.

 

Na viditelném místě na vratech nebo u vrat.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí riziko úrazu, např. střet s dopravním nebo manipulačním prostředkem

Vyznačení zákazu vstupu všem osobám z důvodu bezpečnosti.

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    v místech, kde hrozí riziko střetu s dopravním prostředkem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu na kolečkových bruslích

Používají v případech, kde není vhodné nebo nutné umístit výstražnou tabulku se symbolem i textem, např.: 

-    na vstupních dveřích do dopravních prostředků (autobusy, trolejbusy, tramvaje)

 

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu s kolem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se psem

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se zbraní

Zákazový symbol:

 

Zákaz vstupu se zmrzlinou

Vyznačení zákazu používání klaksonu a příkaz k použití zvonku.

 

Před vjezdem do daného prostoru nebo na jiném viditelném místě.

Sdružená značka obsahující potřebné informace a pokyny

 

Příklady použití:

-     zejména z důvodu hlučnosti, např. obytné zóny, areály nemocnic

Příkaz k použití vesty s vysokou viditelností nejen během pracovní činnosti, ale již při samotném vstupu do daného prostoru, k vyloučení nebo snížení rizika střetu nebo srážky při snížené viditelnosti

 

Při vstupu do daného prostoru.

Příklady použití:

-    na pracovištích, kde je zapotřebí, aby byly osoby zřetelně viditelné

-    v místech, kde hrozí úraz způsobený přiražením, přejetím apod.

Vyznačení zákazu parkování a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování s uvedením směru a možností doplnění vzdálenosti a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Vyznačení zákazu parkování před vjezdem a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě u vjezdu.

Příklady použití:

-     před vjezdem do areálu firmy nebo na soukromý pozemek apod.

-     před vjezdem do garáže, na parkoviště apod.

Vyznačení zákazu parkování před vjezdem a upozornění, že vozidlo může být odtaženo.

 

Na viditelném místě u vjezdu.

Příklady použití:

-     před vjezdem do areálu firmy nebo na soukromý pozemek apod.

-     před vjezdem do garáže, na parkoviště apod.

Vyznačení zákazu parkování.

 

Na viditelném místě v prostoru, kde se nesmí parkovat.

Příklady použití:

-     v místech, kde se provádí nakládka a vykládka

-     před vjezdem do areálu firmy, na soukromý pozemek, k zásobování apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití:

-     v areálu společnosti, nemocnice, obchodního centra apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro vedení společnosti.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití:

-     v areálu společnosti, nemocnice, obchodního centra apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zaměstnance.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití:

-     v areálu společnosti, nemocnice, obchodního centra apod.

Označení vyhrazeného parkovacího místa pro zákazníky.

 

Na viditelném místě v prostoru parkování.

Příklady použití:

-     v areálu společnosti, obchodního centra apod.

Příkaz k zastavení vozidla.

 

Na viditelném místě v příslušném prostoru.

Příklady použití:

-     v areálu společnosti z důvodu stanovení vnitřních pravidel provozu

-     u vrátnice z důvodu kontroly vozidla, nákladu, dokladů apod.

Vyznačení zákazu vjezdu vozidel poháněným LPG.

 

Při vjezdu do daného prostoru.

Příklady použití:

-     v místech, kde je z hlediska bezpečnostních předpisů zakázán vjezd vozidel s LPG, např. podzemní garáže

Upozornění na místo s nedostatečnou průjezdnou výškou a zákaz vjezdu vozidlům s větší než uvedenou výškou.

 

Nad nebo vedle průjezdu.

Příklady použití:

-     v místech s nedostatečnou průjezdnou výškou, např. průjezdy pod budovou, technologickým vedením, potrubním mostem apod.

-     možnost uvedení libovolné maximální výšky

 

Varianty tabulky:

-     max. výška vozidla

-     max. šířka vozidla

Vyznačení maximální povolené rychlosti, s možností uvedení libovolné rychlosti.

 

Při vjezdu do daného prostoru nebo na viditelném místě na vozidle.

Příklady použití:

-     při vjezdu do areálu, skladu, na parkoviště apod.

-     na dopravních a manipulačních prostředních, přívěsných vozících apod.

Označení dopravního prostředku určeného pro přepravu dětí.

 

Na viditelném místě na dopravním prostředku.

Příklady použití:

-     školní autobusy, autobusy využívané při školních akcích apod.

Reflexní označení motorových vozidel přepravujících odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích.

 

Vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose, resp. u jízdních souprav na zadní straně přípojného vozidla. 

Použití podle vyhlášky č. 374/2008 Sb.

-     platí pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zúčastněné na přepravě odpadů

-     nevztahuje s na vozidla M1 a N1

Informace o tom, že objekt je střežen kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu.

Příklady použití:

-     hotely, školy, administrativní budovy, provozní budovy, skladovací haly, parkoviště apod.

Informace o tom, že prostory jsou střeženy kamerami se záznamem.

 

Na všech přístupech k objektu nebo v daném prostoru.

Příklady použití:

-     hotely, provozní budovy, sklady, prodejny, banky, parkoviště apod.

  

Označení bezbariérového přístupu, symbol invalida, vozíčkář pro různé využití.

 

Při vstupu do prostoru nebo na viditelném místě v daném prostoru.

Příklady použití:

-     dopravní prostředek nebo technické zařízení pro přesun imobilních osob, např. plošina u schodiště apod.

Upozornění na zákaz vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

Na viditelném místě u příslušného vstupu.

Podle zákona č. 379/2005 Sb. se osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, zakazuje vstupovat do:

-    veškerých prostředků veřejné dopravy,

-    veřejně přístupných prostor souvisejících s veřejnou dopravou,

-    přístřešků zastávek a nástupišť veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy,

Nápis: garáž

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

-     nebezpečí úrazu

Nápis: vrátnice

 

Na dveře nebo na viditelném místě při vstupu.

Doplňující informace:

-     nepovolaným vstup zakázán

Karta první pomoci, informace a pokyny pro poskytování první pomoci s názornými obrázky.

 

Na viditelném místě dle potřeby.

Příklady použití:

-    vhodná součást každé autolékárničky

-    ideální do každé lékárničky na pracovišti

-    v prostoru, který je určen pro poskytování první pomoci

 

Varianty tabulky:

-    česky

-    slovensky

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

 

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471