Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Všeobecný význam geometrických tvarů, bezpečnostních barev a kontrastních barev tabulek a značek

 

(dle ČSN ISO 3864-1 Grafické značky –

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech)

 

 

Geometrický tvar tabulky

Význam tabulky

Bezpečnostní barva tabulky

Kontrastní barva

Barva grafického symbolu

Příklad použití tabulky

Kruh s šikmým pásem

Zákaz

Červená

Bílá *)

Černá

-   Zákaz kouření

 

-   Nepovolaným vstup zakázán

Kruh

Příkaz

Modrá

Bílá *)

Bílá

-   Vypnout před začátkem práce

 

-   Používat OOPP

Rovnostranný trojúhelník

Výstraha

Žlutá

Černá

Černá

-   Nebezpečný horký povrch

 

-   Nebezpečí výbuchu

Čtverec – obdélník

Bezpečné podmínky

 

Možnosti úniku

 

Bezpečnostní zařízení

Zelená

Bílá *)

Bílá

-   Únikový (nouzový)  východ

 

-   Místo první pomoci

Čtverec – obdélník

Požární bezpečnost

Červená

Bílá *)

Bílá

-   Hasicí přístroj

 

-   Ohlašovna požáru

Čtverec – obdélník

Doplňující informace

Bílá

nebo barva bezpečnostní značky

Černá

nebo kontrastní barva odpovídající bezpečnostní značky

Barva symbolu odpovídající bezpečnostní  značky

 

*) Bílá kontrastní barva obsahuje kontrastní barvu fosforeskujícího materiálu za denního světla

     s požadovanými vlastnostmi.