Zpět na bezpečnostní tabulky shop
Zpět na přehled bezpečnostních tabulek

 

Přehled používaných bezpečnostních  tabulek a značení

Informační tabulky         Info-bezpečnostní tabulky

 

1.1       BEZPEČNOSTNÍ TABULKY A ZNAČENÍ

Bezpečnostní značky – základní informace

 

Všeobecný význam tvarů a barev

 

PODLE VÝZNAMU TABULKY

Tabulky výstražné

 

Tabulky zákazové

 

Tabulky příkazové

 

Tabulky bezpečí

 

Tabulky požární

 

Tabulky informační

 

PODLE ÚČELU A MÍSTA POUŽITÍ TABULKY

 

Čerpací stanice

 

Doprava a parkování

 

Elektrická zařízení

 

Hašení požárů

 

Hlavní uzávěry a vypínače

 

 

Hotely

 

Kotelny a uhelny

 

Kouření ve veřejných prostorách

 

 

Laboratoře

 

Lakovny

 

Obaly chemických látek

 

Potrubí

 

První pomoc a zdravotnictví

 

Restaurace

 

Sklady a skladování

 

Staveniště

 

Školy

 

Tlakové lahve

 

 

Únikové cesty a východy

 

 

Výbušné prostředí

 

 

Výtahy

 

Zdvihací zařízení

 

 

 

 

 

PODLE VÝZNAMU

Tabulky výstražné

Elektrická zařízení a napětí

Požár a hořlavé látky

Výbuch a tlakové lahve

Pády a uklouznutí

Chemické látky, záření a laboratoře

Dopravní a manipulační zařízení

Ostatní nebezpečí a výstrahy

Výstražné symboly

Tabulky zákazové

Vstupy a průchody osob

Dopravní a manipulační zařízené

Kouření a otevřený oheň

Ostatní zákazy a omezení

Zákazové symboly

Tabulky příkazové

Osobní ochranné pracovní prostředky

Stroje a zařízení

Ostatní příkazy a nařízení

Tabulky bezpečí

Únikové cesty a východy

První pomoc

Bezpečnostní zařízení

Tabulky požární

Věcné prostředky požární ochrany

Požárně bezpečnostní zařízení

Tabulky informační

Tlakové lahve a technické plyny

Parkování a doprava

Vstupy do budovy, objektu, areálu

Označení skladů a technických prostor

Označení zboží, materiálu, výrobků

Označení míst a nádob na odpad

Označení obalů chemických látek

Označení potrubí

Označení místností

Nápisy v hotelu a restauraci

První pomoc

Ostatní informace a nápisy

 

 

Tyto strany lze použít  také jako objednávku  tabulek, samolepek. 

Můžete vepsat počet kusů, a označit provedení  (T-tabulka, S-samolepka, H-hliník), rozměry jsou možné  A4, A5, A6, A7.  

Dokument lze poslat faxem na 596 123 556, nebo jako přílohu e-mailu.

Info-bezpečnostní tabulky

 

TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104
702 00, Ostrava

Obchodní oddělení:

Tel:   596 123 556

Mobil:  604 266 813,  739633471